2012-20132013-20142014-2015Warsaw v. Rochester GolfWarsaw Golf at StonehengeWarsaw v. LaPorte/ChestertonWarsaw at West NobleWarsaw v. Triton/Rochester/LCA