Triton at BremenTriton v. BethanyTriton v. Glenn (Bremen Sectional)