2011-20122012-20132013-20142014-2015Warsaw v. Columbia CityWarsaw v. SB WashingtonWarsaw v. WawaseeWarsaw v. HomesteadWarsaw v. Elkhart CentralWawasee v. WarsawWarsaw v. ConcordWarsaw v. WawaseeWarsaw v. ManchesterWarsaw v. East NobleWarsaw v. FW SniderWarsaw Softball SectionalWarsaw v. ElkhartWarsaw v. NorthWoodWarsaw at NorthridgeWarsaw v. Goshen