2011-20122012-20132013-20142014-2015Warsaw v. Columbia CityWarsaw v. SB WashingtonWarsaw v. WawaseeWarsaw v. HomesteadWarsaw v. Elkhart CentralWawasee v. WarsawWarsaw v. ConcordWarsaw v. WawaseeWarsaw v. ManchesterWarsaw v. East NobleWarsaw v. FW SniderWarsaw Softball Sectional