2012-20132013-20142014-2015Warsaw at NorthWoodWarsaw Swim InviteWarsaw v. GoshenWarsaw at ConcordWarsaw v. GoshenWarsaw at Wawasee SwimWarsaw v. NorthWoodWarsaw v. NorthridgeWarsaw v. Valley/Rochester/HuntingtonWarsaw v. NorthridgeWarsaw at ConcordWarsaw v. NorthWood