2012-20132013-20142014-2015Warsaw v. PlymouthWarsaw v GoshenWarsaw v. Elkhart MemorialWarsaw v, TritonWarsaw v. Tippecanoe ValleyWarsaw v. PlymouthWarsaw v. Tippecanoe Valley